Celem szkoleń jest wyposażenie przedsiębiorców z MŚP w wiedzę i praktyczne narzędzia pozwalające na analizę i diagnozę potencjału wewnętrznego, zewnętrznego, określenie ich pozycji rynkowej oraz wsparcie w zakresie określenia celów strategicznych mających na celu wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym w kontekście udziału w wydarzeniu.

  • Wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę i praktyczne narzędzia mające na celu analizę i diagnozę ich potencjału wewnętrznego, zewnętrznego, określenie ich pozycji rynkowej oraz wsparcie w zakresie określenia celów strategicznych mających na celu wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym w kontekście udziału w planowanych wydarzeniach.
  • Przekazanie wiedzy na temat potencjalnych rynków docelowych, w tym analiza aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i innych zasad warunkujących dostęp do poszczególnych rynków zbytu. Analiza poszczególnych rynków i wiedza dotycząca zasad, reguł, procedur, zwyczajów przyjętych za normy może w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu pozycji rynkowej w międzynarodowym środowisku gospodarczym (w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć).
  • Dostarczenie praktycznej wiedzy przedsiębiorcom w zakresie projektowania produktów i usług w celu wzmocnienia innowacyjność i konkurencyjności produktów, w tym przeznaczonych na rynki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii „myślenia projektowego”. Myślenie projektowe to metodologia, która w centrum zainteresowania stawia człowieka i jego potrzeby, łącząc je z tym, co jest technologicznie wykonalne. Główne cechy tej metodologii to innowacyjność oraz myślenie rozwiązaniami. Jest to nauka projektowania innowacyjnych produktów usług ułatwiających życie i wspomagających rozwój.
  • Zbudowanie w świadomości uczestników targów pożądanego wizerunku marki „Łódzkie Promuje”.