Spotkanie informacyjne – rynek niemiecki jako atrakcyjny rynek zbytu

Spotkanie informacyjne
Rynek niemiecki jako atrakcyjny rynek zbytu
ze szczególnym uwzględnieniem branży rolniczej, owocowo-warzywnej oraz przetwórczej (targi Fruit Logistica)

08.01.2018, godz. 10:00
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90−349 Łódź
Sala Seminaryjna „K1B”

10:00 Rejestracja uczestników

10:15 Powitanie
Paweł Kwiatkowski, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Manager Indywidualne Doradztwo Rynkowe

10:30 Charakterystyka rynku niemieckiego
Informacje branżowe, uwarunkowania gospodarcze, handlowe, Dualny System Odbioru i Odzysku
Paweł Kwiatkowski, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Manager Indywidualne Doradztwo Rynkowe

12:00 Charakterystyka targów oraz wskazówki praktyczne
Andrzej Giesek, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Manager Zarządzanie Projektami i Targi

13:00 Przerwa kawowa

13:30 Prowadzenie działalności na terenie Niemiec – aspekty prawne
Eliza Oknińska, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Manager Prawo i Podatki
14:30 Część warsztatowa ze szczególnym uwzględnieniem myślenia projektowego Katarzyna Fulko

15:15 Wręczenie certyfikatów z uczestnictwa ze spotkania