Projekt  to misje i targi zagraniczne, a także szereg działań marketingowych, których celem jest zwiększenie poziomu internacjonalizacji sektora MŚP z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki województwa łódzkiego: budowlanej, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa, logistyki, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz informatyki i telekomunikacji .

Realizacja projektu to:

  • promocja gospodarcza regionu,
  • wizerunek województwa jako regionu innowacyjnego i atrakcyjnego gospodarczo,
  • wzrost konkurencyjności firm z województwa łódzkiego,
  • promocja oferty regionalnych przedsiębiorstw,
  • zwiększenie eksportu,
  • pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP,
  • nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi,
  • zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

 

Projekt „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację
i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest skierowany do sektora MŚP z województwa łódzkiego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu internacjonalizacji sektora MŚP z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki województwa łódzkiego: budowlanej, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa, logistyki, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz informatyki i telekomunikacji. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą wziąć udział w targach oraz misjach m.in. na terenie Niemiec i Chin. Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia to: udział w Targach Expo Real; Promocja produktów spożywczych z łódzkiego w Berlinie połączona z udziałem w Międzynarodowych Targach Owocowo-Warzywnych Fruit Logistica 2017; Promocja gospodarcza branży IT w Hanowerze połączona z udziałem w targach branży informatycznej  i telekomunikacyjnej CeBit 2017; Promocja gospodarcza łódzkiego w Chengdu (Chiny Zachodnie) połączona z   udziałem w Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE – Chiny – Chengdu 2016