Misje w Niemczech

Program „Misje w Niemczech”

„Misje w Niemczech” to cykl misji gospodarczych połączonych z obecnością przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego na targach w Niemczech, które posiadają rangę europejską, a w niektórych przypadkach nawet globalną. Zrealizowane w tym roku projekty to wyjazd w lutym na najważniejsze w Europie targi owocowo-warzywne – Fruit Logistica w Berlinie oraz w marcu na jedną z najważniejszych imprez targowych dla branży IT na świecie – CeBIT w Hanowerze. Aktualnie trwają przygotowania do dwóch kolejnych misji gospodarczych na targi nieruchomości i inwestycji Expo Real w Monachium oraz największe targi europejskie w branży spożywczej Anuga w Kolonii. Głównym założeniem tej inicjatywy jest przekazanie polskim firmom kompleksowych informacji na temat specyfiki rynku niemieckiego oraz wspieranie rozpoznawalności polskich produktów i usług poprzez obecność na targach. Firmom biorącym udział w misji udzielane jest wsparcie w nawiązaniu cennych kontaktów handlowych, których celem jest nawiązanie długotrwałej współpracy. Wydarzeniom towarzyszy również kampania promocyjna oraz informacyjna wśród niemieckich potencjalnych partnerów biznesowych, instytucji oraz stowarzyszeń branżowych. Kolejnym ważnym aspektem jest przedstawienie województwa łódzkiego jako atrakcyjnego  regionu inwestycyjnego, co ma kluczowe znaczenie w szczególności podczas targów Expo Real.

Wyjazdy poprzedzane są seminariami, których zakres tematyczny obejmuj e informacje na temat rynku niemieckiego, odwiedzanych targów, interkulturowe wskazówki praktyczne, ponadto przeprowadzane są warsztaty z zakresu myślenia projektowego. Spotkanie to ma również na celu wyłonienie 5 uczestników misji wśród firm, które nadesłały zgłoszenia.

W dalszej części formuła misji opiera się na uczestnictwie 5 firm z regionu, które ze wsparciem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego mają możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług potencjalnym partnerom biznesowym na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego. Spotkania dla firm zostają uprzednio zorganizowane i są doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi niemieckimi kontrahentami. Wydarzenia są również intensywnie wykorzystywane do promocji Województwa Łódzkiego jako atrakcyjnej lokalizacji inwestycyjnej.

Koszty wyjazdu związane z zakwaterowaniem, transportem, uczestnictwem na targach oraz organizacją i tłumaczeniem rozmów biznesowych pokrywa Województwa Łódzkie. Jedyny koszt, który ponoszą przedsiębiorstwa zakwalifikowane do wyjazdu to wyżywienie.

Program jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Projekt objęty jest pomocą de minimis.

Niemcy to nie tylko najważniejszy partner handlowy dla Polski, ale również miejsce odbywania się wielu znaczących imprez targowych o randze światowej, w związku z czym jest to kraj stwarzający strategicznie duże szanse dla polskich przedsiębiorstw i został wybrany do przeprowadzenia całego cyklu misji gospodarczych o różnym charakterze branżowym.