Łódzkie na targach Anuga

Łódzkie na targach Anuga

(07-11.10.2017)

Największe wydarzenie przemysłu spożywczego, targi Anuga w Kolonii (07-11.10.2017), które podczas ostatniej edycji odwiedziło 160 000 osób, mających okazję zapoznać się z produktami na ponad 7 000 stoiskach, są kolejnym celem tegorocznych „Misji w Niemczech”. Nie ma bodaj lepszego miejsca na zaprezentowanie swoich wyrobów spożywczych, niż na tym międzynarodowym wydarzeniu. Pięć firm z regionu przedstawi swoje specjały na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego.

Celem misji jest zwiększenie rozpoznawalności polskich produktów spożywczych w Europie i na świecie, poprzez zaprezentowanie ich szerokiej publiczności z branży oraz osobom zainteresowanym, a także organizacja spotkań biznesowych, które zaowocują  długotrwałą współpracą. Prezentacji ofert na stoisku towarzyszyć będzie degustacja produktów. Na targach zostaną również zaprezentowane walory inwestycyjne Województwa Łódzkiego.

Przygotowanie do misji

Dla firm, które aplikowały do udziału w misji gospodarczej dnia 06.09.2017 w Łodzi zorganizowane zostało seminarium oraz workshop. Spotkanie to miało na celu wprowadzić firmy w specyfikę rynku niemieckiego, branży spożywczej w Niemczech oraz targów, poruszone zostały także aspekty prawne rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim. Tematem warsztatów było natomiast myślenie projektowe.

Firmy z regionu uczestniczące w misji

Co na miejscu?

Podczas pięciodniowych targów firmy z Województwa Łódzkiego będą prowadziły rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami handlowymi, a na stoisku będzie trwała degustacja oferowanych produktów: miodów, przetworów owocowych i warzywnych, naturalnych dań gotowych oraz soków. Planowane są także store-checki w celu analizy dostępnych produktów w niemieckim handlu detalicznym.

Wykonawcą projektu jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, największa w izba bilateralna w Polsce, której od ponad 20 lat wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze (www.ahk.pl). Program jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Projekt objęty jest pomocą de minimis.