Kontakt w sprawie misji do Niemiec:

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Paweł Kwiatkowski
e-mail: pkwiatkowski@ahk.pl
tel. 0048/22/53 10 511, 0048 604 56 58 58

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego:
e-mail: wz@lodzkie.pl

 

Kontakt w sprawie misji do Chin:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
e-mail: chengdu@lodzkie.pl

Organizator:

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
e-mail: wz@lodzkie.pl